Dentálna hygiena

100%-ná hygiena,
2500%-né priblíženie

V Blancu pracujú pomocou mikroskopu dokonca aj naše dentálne hygieničky. 25-násobné problíženie im umožňuje vidieť povrch zuba naozaj detailne. Neunikne im tak žiadny zubný kameň a to ani hlbšie pod ďasnom.

Základ pre udržanie kvality vašich zubov

Dentálna hygiena je základ zdravého úsmevu, bez ktorého mnohokrát ani nie je možné žiadne iné ošetrenie. Dentálnu hygienu delíme na profesionálnu, a osobnú.

Profesionálna dentálna hygiena

Vykonávame ju u nás v ambulancii. Zahŕňa veľké množstvo procedúr. Patrí medzi ne vaše celkové vyšetrenie, RTG, stanovenie množstva povlaku, zhodnotenie celkového stavu chrupu, kosti, parodontu (závesného aparátu zubov), zhodnotenie stavu celkovej hygieny u každého konkrétneho pacienta individuálne a následne stanovenie postupu ošetrenia.

Zubný povlak, ktorý sa každodenne usádza na našich zuboch je príčinou vzniku nielen zubného kazu, ale aj zápalu ďasien a zubného kameňa s následnou deštrukciou kosti a vznikom paradontózy. Pri dentálnej hygiene hodnotíme stav hygieny vašich zubov. V prípade, že nájdeme slabšie očistené miesta, priamo na kresle si nacvičíme, ako čistenie zlepšiť. Čistý zub sa nepokazí, preto sa s vami snažíme nastaviť vysokú úroveň dentálnej hygieny. Výsledkom sú vaše zdravé zuby aj ďasná. Neoddeliteľnou súčasťou dentálnej hygieny je dôsledná inštruktáž. Na jej základe si vykonávate osobnú hygienu samostatne v pohodlí domova (osobná hygiena).

Osobná hygiena

O osobnú hygienu sa staráte vy sami po predchádzajúcom absolvovaní inštruktáže dentálnou hygieničkou.

Dôsledným odstraňovaním zubného povlaku pomôckami na domácu ústnu hygienu a pravidelnými návštevami v ambulancii dentálnej hygieny výrazne pomáhate k zamedzeniu vzniku spomínaných ochorení. 

Vstupná brána pre ďalšie ošetrenia

Až po odstránení príčiny zápalu ďasien a zvládnutí techniky čistenia je možné pristúpiť k ošetreniu. Ďasná sú zdravé, nekrvácajú a následná kvalita práce lekára a trvanlivosť ošetrenia sú oveľa vyššie. Preto je dentálna hygiena vstupnou bránou pre väčšinu ďalších ošetrení.