Takto si ceníme našu prácu

Fungujeme bez podpory zdravotných poisťovní formou priamej platby

1 Základné vyšetrenie a diagnostika
110
vstupné stomatologické vyšetrenie
140 €
111
komplexné parodontologické vyšetrenie (parodontal status)
180 €
112
preventívna prehliadka
90 €
113
preventívna prehliadka spojená s recallom
140 €
114
odborná konzultácia
80 €
120
RTG intraorálna snímka zubov / bite-wing
10 €
121
OPG snímka s popisom
20 €
122
OPG snímka, kefalo, karpogram bez popisu
20 €
123
analýza kefalogramu
70 €
124
CT snímka malé FOV
80 €
125
CT snímka veľké FOV
120 €
126
vyhodnotenie a popis CT snímky zhotovenej na inom pracovisku
160 €
127
analýza karpogramu
30 €
128
kontrolné / pozákrokové CT
40 €
130
sádrové študijné modely zubov
50 €
131
wax up / mock up (za jeden zub)
70 €
132
DSD
240 €
150
analýza čeľustno-ortopedických modelov
70 €
160
diagnostická prestavba modelov
110 €
197
ošetrenie akútneho pacienta, ktorý nie je v našej evidencii
150 €
198
administratívny výkon
od 10 €
199
pohotovostný príchod lekára mimo ordinačných hodín
400 €
2 Dentálna hygiena a parodontológia
210
dentálna hygiena u nového pacienta - dospelý (od 16 r)
170 €
211
dentálna hygiena u nového pacienta - junior (do 15 r vrátane)
130 €
212
dentálna hygiena u nového pacienta - dieťa (do 6 r vrátane)
90 €
213
recall dospelý (od 16 r) - pravidelná kontrola a hygiena
100 €
214
recall junior (do 15 r vrátane) - pravidelná kontrola a hygiena
80 €
215
recall dieťa (do 6 r vrátane) - pravidelná kontrola a hygiena
50 €
216
kontrola hygieny a čistenie zubov od povlakov - dospelý (od 16 r)
50 €
217
kontrola hygieny a čistenie zubov od povlakov - junior (do 15 r vrátane)
40 €
218
kontrola hygieny a čistenie zubov od povlakov - dieťa (do 6r vrátane)
30 €
220
FMPS (full mouth plaque score) - zhodnotenie povlakov pacienta
20 €
221
FMBS (full mouth bleeding score) - zhodnotenie krvácavosti ďasien
10 €
222
air-flow / perio-flow pieskovanie zubov a odstránenie biofilmu
70 €
223
preleštenie výplní
20 €
224
hygienická inštruktáž po odovzdaní protetikcej práce
30 €
225
aplikácia mineralizačného gélu
20 €
226
pooperačná profylaxia
30 €
227
zahladenie previslej výplne
30 €
230
deep scale - hĺbkové čistenie zubného kameňa (za jednu čeľusť)
300 €
231
odstránenie zubného kameňa a povlakov (za jednu čeľusť)
140 €
232
parodontálna dlaha malého rozsahu (do 3 zubov)
220 €
233
parodontálna dlaha veľkého rozsahu (nad 3 zuby)
350 €
234
parodontálna dlaha z Bio HPP bez náhrady zuba
950 €
235
parodontálna dlaha z Bio HPP s náhradou do 1 – 2 zubov
1250 €
250
vonkajšie bielenie zubov jedna čeľusť
220 €
251
opakované vonkajšie bielenie
50 €
252
vnútorné bielenie zuba
400 €
253
gingiválna aplikácia kyseliny hyalurónovej
60 €
299
zálohová platba
100 €
3 Záchovná stomatológia
310
fotokompozitná výplň jednoduchá
130 €
311
fotokompozitná výplň zložitá
160 €
312
fotokompozitná výplň komplikovaná
220 €
313
rekonštrukcia korunky zuba pomocou fotokompozitu
300 €
314
estetická dostavba frontálneho zuba pomocou fotokompozitu
400 €
320
provizórna výplň
30 €
321
skloionomérna výplň
60 €
322
pečatenie fisúr (za 1 zub)
90 €
330
odstránenie sklovinných diskolorácií (za 1 zub)
200 €
340
skloionomérna výplň ako trvalá výplň
120 €
341
SDF
80 €
350
mostík na sklenených vláknach (2 kotviace kavity a 1 medzičlen)
od 700 €
4 Stomatologická protetika
410
sólo korunka low esthetic
550 €
411
sólo korunka medium esthetic
670 €
412
sólo korunka high esthetic
920 €
413
korunka ako súčasť mostíka - kovokeramická
540 €
414
korunka ako súčasť mostíka - zirkónoxidová keramika
620 €
415
celokeramická fazeta
770 €
416
kompozitná inlay / onlay / overlay
430 €
417
keramická inlay / onlay / overlay
600 €
418
RBB (resin bonded bridge)
1050 €
420
silikónový odtlačok
60 €
421
alginátový odtlačok
30 €
422
intraorálny sken zubov
120 €
423
digitálna modelácia (za 1 zub)
40 €
430
provizórna korunka zhotovená pomocou razidla
80 €
431
provizórna korunka frézovaná
120 €
432
provizórna korunka estetická frontálna
200 €
435
detská kovová korunka
220 €
436
detská zirkónová korunka
250 €
437
detský medzerník
190 €
440
stiahnutie fixnej náhrady
70 €
441
IDS (immediate dentin sealing)
110 €
442
DME (deep margin elevation)
160 €
450
zavedenie vhojovacieho valčeka
60 €
451
zhotovenie a zavedenie individualizovaného vhojovacieho valčeka
280 €
452
zhotovenie provizórnej korunky na implantát
380 €
460
nadstavba na implantát + korunka - low esthetic
700 €
461
nadstavba na implantát + korunka - high esthetic
1100 €
462
korunka na implantát zavedený na inom pracovisku
1000 €
470
snímateľná náhrada nesená na implantátoch
od 3800 €
471
snímateľná náhrada
od 1000 €
490
night guard (nočná dlaha)
240 €
491
Essix dlaha
190 €
492
registrácia centrálneho vzťahu čeľustí
350 €
5 Endodoncia
510
paliatívne endodontické ošetrenie
od 280 €
511
pulpotómia
220 €
513
endodontické ošetrenie mliečneho zuba
300 €
520
endodontické ošetrenie v mikroskope jednoduché
420 €
521
endodontické ošetrenie v mikroskope zložité
500 €
522
endodontické ošetrenie v mikroskope komplikované
600 €
523
reendodontické ošetrenie v mikroskope jednoduché
600 €
524
reendodontické ošetrenie v mikroskope komplikované
650 €
530
odstránenie zalomeného koreňového nástroja / bypass
od 290 €
531
spriechodnenie obliterovaného koreňového kanálika
250 €
532
použitie MTA / TotalFill
70 €
540
odstránenie koreňovej nadstavby alebo koreňového čapu
130 €
541
preendodontická dostavba
80 €
542
čap zo sklenených vlákien (FRC)
60 €
543
postendodontická dostavba
80 €
560
mikrochirurgická endodoncia
600 €
6 Stomatologická chirurgia
610
extrakcia zuba alebo koreňa
od 130 €
611
chirurgická extrakcia
250 €
612
amputácia koreňa
300 €
613
sutura
20 €
614
chirurgická extrúzia zuba
330 €
620
gingivektómia
40 €
621
kolagénový čap
30 €
622
incízia a drenáž rany
60 €
623
Wassmundova plastika
330 €
630
laloková operácia
od 400 €
631
frenulektómia
200 €
632
epiteliálny štep
350 €
633
väzivový štep na prekrytie odhalených zubných krčkov
od 450 €
634
regeneratívna chirurgia parodontu
400 €
640
chirurgické predĺženie korunky zuba
250 €
650
autotransplantácia zuba
420 €
651
fenestrácia / patefakcia
400 €
660
chirurgická excízia malého rozsahu
210 €
661
chirurgická excízia veľkého rozsahu
330 €
690
analgosedácia
350 €
691
celková anestézia
480 €
692
celková anestézia - každá ďalšia hodina
360 €
699
injekčná anestézia
10 €
7 Čeľustná ortopédia
710
čeľustno-ortopedická konzultácia
40 €
720
opakovaná čeľustno-ortopedická konzultácia
15 €
730
komplexné vstupné čeľustno-ortopedické vyšetrenie
300 €
740
návrh liečebného plán
100 €
750
čeľustno-ortopedické ošetrenie
od 10 €
810
liečba fixným aparátom
4000 €
820
liečba fóliovým aparátom
5000 €
830
liečba snímateľným aparátom
700 €
850
kontrola retencie
30 €
860
zhotovenie protetického výrobku
od 80 €
870
zavedenie kotviacej miniskrutky
100 €
880
elastické ťahy
4 €
8 Implantológia
910
zavedenie intraoseálneho implantátu Straumann
900 €
911
zavedenie intraoseálneho implantátu Megagen
750 €
916
augmentácia mäkkých tkanív pomocou štepu - horizontálna
250 €
917
augmentácia mäkkých tkanív pomocou štepu - vertikálna
500 €
918
Emdogain
180 €
920
použitie augmentačného materiálu
od 500 €
921
použitie kolagénovej membrány
od 600 €
922
použitie vstrebateľnej membrány z kortikálnej kosti
od 700 €
923
použitie nevstrebateľnej membrány s titanovou mriežkou (RPM)
od 1050 €
924
titanový pin Botiss na prichytenie membrány
20 €
925
titanový pin Meisinger na prichytenie membrány
30 €
926
fixačný šróbik Pro-fix na prichytenie membrány
30 €
927
použitie autológneho dentínu
400 €
928
PRF
150 €
930
doplnenie kosti metódou sinus lift (vrátane materiálu)
od 950 €
940
implantačná šablóna
220 €
970
diagnostika a konzervatívne ošetrenie peri-implantitis
200 €
971
chirurgické ošetrenie peri-implantitis
od 400 €
972
explantácia implantátu
300 €