Takto si ceníme našu prácu

Fungujeme bez podpory zdravotných poisťovní formou priamej platby

1 Základné vyšetrenie a diagnostika
2 Dentálna hygiena a parodontológia
3 Záchovná stomatológia
4 Stomatologická protetika
5 Endodoncia
6 Stomatologická chirurgia
7 Čelustná ortopédia
8 Implantológia