Snímateľné náhrady

V ojedinelých prípadoch, keď nemožno zhotoviť fixnú náhradu na zuboch ani na implantátoch, je jedinou možnosťou, ako nahradiť chýbajúce zuby, snímateľná náhrada. Môže byť buď celková (nahrádzajú sa všetky zuby v čeľusti) alebo čiastočná (niektoré zuby v čeľusti sú zachované a pomáhajú náhradu mechanicky podporiť). Aj v prípade snímateľnej náhrady však častokrát volíme jej podporu pomocou dentálnych implantátov, ktoré zvýšia jej stabilitu a vďaka tomu aj celkový komfort pacienta.