Celková anestéza

Náš tím a podmienky nám umožňujú realizovať zákroky v aj celkovej anestéze, teda počas vášho celkového uspatia.

Ošetrenie v celkovej anestéze je vhodné predovšetkýmpre pacientov:

 • s ťažkým fyzickým hendikepom
 • s mentálnym postihnutým
 • s panickým strachom z ošetrenia
 • ktorých čaká dlhý a náročný stomatologický výkon
 • neošetriteľné deti, u ktorých boli vyčerpané všetky ostatné možnosti liečby

Ako to prebieha? 

 1. vstupná konzultácia – vyšetríme vás, zhotovíme rtg snímok a fotodokumentáciu, stanovíme liečebný plán
 2. predoperačné vyšetrenie u obvodného lekára 
 3. konzultácia s anesteziológom - zhodnotíme výsledky predoperačného vyšetrenia a vysvetlíme si priebeh anestézie (uspávania)
 4. stomatologické ošetrenie – bezbolestne a komfortne vás uspíme a vykonáme plánované stomatologické výkony pod neustálym dohľadom tímu skúsených anesteziológov, detailne zdokumentujeme ošetrenie.
 5. prebúdzanie – prebúdzate sa pod lekárskym dohľadom až do úplného zotavenia. Následne môžete ambulanciu opustiť v sprievode dospelej osoby.
 6. kontrolné vyšetrenie po zákroku – informujeme vás o priebehu zákroku prostredníctvom rtg snímkov a fotodokumentácie z ošetrenia