Fóliové aparáty - neviditeľné strojčeky

Séria dláh z priehľadného plastu, ktoré posúvajú vaše zuby do idéalnej polohy. Fóliový aparát je finančne najnáročnejšie riešenie, no je efektívne a vizuálne takmer nepozorovateľné. Skontrolovať priebeh liečby nám stačí raz za 2-3 mesiace.

Fóliový aparát nie je riešenie pre vás? Pozrite si aj fixný strojčeksnímateľný strojček.

Postup pri narovnávaní zubov

Konzultácia

Návšteva čeľustného ortopéda začína konzultáciou. Skontrolujeme vám postavenie zubov, ako aj zubných oblúkov navzájom. Lekár vám vysvetlí možnosti liečby, jej podmienky a prípadné odporučenia.

Vstupné vyšetrenie

Zo vstupného vyšetrenia získame všetky informácie potrebné k zhotoveniu toho najlepšieho liečebného plánu. Vyšetrenie zahŕňa okrem štandardnej anamnézy a zhodnotenia stavu chrupu aj zhotovenie odtlačkov alebo skenu zubov, fotografií zubov a tváre. Na záver zhotovíme röntgenové snímky.

Plán liečby

Na základe analýzy vstupného vyšetrenia sa dozviete konkrétne informácie ohľadom vašej liečby – jej priebeh, cenu a približnú dobu trvania. Dostanete priestor na ďalšie otázky a samozrejme čas na rozmyslenie. Strojček je záväzok na dlhšiu dobu, a preto je potrebné si prípadnú liečbu dôkladne premyslieť.

Dentálna hygiena

Aj keď je Vaša starostlivosť o chrup perfektná, hygienická inštruktáž s profesionálnym vyčistením zubov je jedna z najdôležitejších súčastí terapie. Strojček nalepený na zuboch môže sťažiť čistenie, a preto si budete musieť vycibriť trpezlivosť. Dentálna hygienistka alebo preventistka vám pomôže s nácvikom hygieny, aby vaše zuby zostali krásne aj po ich vyrovnaní.

Liečba

V závislosti na type aparátu (snímací alebo fixný strojček, fólia) sa jednotlivé kroky terapie odlišujú. Jedno ale majú spoločné. Pohyb zubov musí byť pravidelne kontrolovaný. Častým vynechávaním kontrol sa liečba predlžuje. Priemerne trvá liečba 18 až 24 mesiacov.

Fixácia zubov v novej pozícii (retencia)

Zuby majú aj po vyrovnaní snahu vrátiť sa do pôvodnej polohy. Pomocou dláh, drôtikov a iných materiálov fixujeme vaše zuby, aby zotrvali v novej polohe.

Táto časť terapie je rovnako dôležitá ako samotný proces vyrovnávania zubov. Trvá 18 až 24 mesiacov.