Korunky a mostíky

Korunky

Korunky používame v prípade rozsiahlej deštrukcie zuba, kedy na zube nemožno zhotoviť plombu. Alebo ak bol zub už raz korunkou ošetrený.

Korunka môže byť kovokeramická – jej vnútorná časť jetvorená kovom a povrch je keramický. Alebo celokeramická – vhodná, ak sa zameriavame na krajšie estetické výsledky. Voľba závisí od toho, či korunkou ošetrujeme jeden alebo viacero zubov, či je súčasťou mostíka, alebo je umiestnená na implantáte. Prípadne, či sa ňou ošetruje niektorý z predných zubov.

Po obrúsení zuba a zhotovení odtlačkov vyrábame korunky provizórne, aby ste z ambulancie neodišli bez zuba. Na druhej návšteve nahradíme provizórne korunky definitívnymi.

Mostíky (fixné náhrady)

Ak ste stratili jeden alebo viacero zubov, je jednou z možných protetických riešení zhotovenie mostíka.

V tomto prípade obrúsime zuby susediace s medzerou. Pilierové zuby nesú v dôsledku chýbajúceho suseda vyššiu žuvaciu záťaž. Preto najprv dôsledne zhodnocujeme stav parodontu (ďasien a kosti). Následne robíme rozhodnutie, či obrúsime len po jednom zube na každej strane od medzery, alebo bude nutné obrúsiť zubov viac.

Po obrúsení zuby odtlačíme alebo nascanujeme a pošleme ich do laboratória, v ktorom zubný laborant zhotoví mostík. Ten je následne pevne nacementovaný na pilierové zuby. V priebehu celého procesu vyrábania definitívnej protetickej práce nosíte provizórny mostík, takže sa nikdy nestane, že by ste odišli z ambulancie bez zubov. 

Problém straty zuba môžeme vyriešiť aj implantátom.