Čistenie zubných kanálikov (endodoncia)

Kedy ošetriť koreňové kanáliky?

  • Pri ošetrení hlbokého zubného kazu,
  • pri náleze zápalového ložiska na koreni zuba,
  • pri silnej bolesti zuba,
  • v niektorých prípadoch pri príprave zuba na nasadenie mostíka.

Endodontické ošetrenie zuba je technicky, časovo, a z toho dôvodu aj finančne jedno z najnáročnejších ošetrení. Vďaka našim najmodernejším technológiám je toto ošetrenie úplne bezbolestivé.

Ako prebieha čistenie kanálikov?

  1. odstránenime príčíny zápalu, väčšinou kazu;
  2. odstránime nerv, cievy a priľahlé mäkké štruktúry, prípadne nevyhovujúcu koreňovú výplň
  3. mechanicky rozšírime koreňové kanáliky a tým ich sprístupníme chemickému výplachu;
  4. ošetríme koreňový systém chemicky;
  5. vyplníme koreňové kanáliky.

Pomocou operačného mikroskopu vykonávame ošetrenie s maximálnou precíznosťou. To pre vás znamená menší výskyt pozákrokových komplikácií a vyššia dlhodobá životnosť zuba.

Až 90 % endodonticky ošetrených zubov ošetrujeme overlayou. Pri ošetrení bežnou plombou hrozí zlomenie a následné vytrhnutie zuba.