Fazety

Fazetami riešime estetické vylepšenie predných zubov: zmenu tvaru, farby alebo jemnú korekciu v ich postavení.

Fazety predstavujú minimálny zásah do korunky zuba s maximalizovaním estetických výsledkov. Zub obrusujeme len z prednej strany a to iba 0,3 – 0,8 mm. V porovnaní s preparáciou na korunku je preparácia na fazetu omnoho šetrnejšia.

Fazety môžu byť zhotovené buď z keramiky alebo z kompozitu. Po obrúsení zuba a zhovení odtlačkov vyrábame najprv provizórne fazety, aby chránili obrúsené zuby. Po zhotovení faziet v laboratóriu nahradíme provizórne fazety definitívnymi.