Jana

Jana je veľmi veselý človek. Chcela od nás jediné: aby sa mohla schuti usmievať tak, ako kedysi.

Objednajte sa
Tím
MDDr. Michal Štefanatný, Ph.D. - lekár
Peter Kriška - zubný technik
Bc. Monika Miškanin - dentálny hygienik
Dĺžka terapie
28 mesiacov (2 roky a 4 mesiace)