• + -

  VSTUPNÉ VYŠETRENIE

  Pri prvej návšteve našej ambulancie prejdete dôkladným bezbolestným vstupným vyšetrením z intra aj extraorálneho pohľadu. Ešte pred vstupom do ambulancie je potrebné v čakárni vyplniť krátky dotazník obsahujúci základné osobné údaje a informácie o Vašom zdravotnom stave. S jeho pomocou budeme môcť čo najlepšie určiť postup liečby.

  Súčasťou samotného vstupného vyšetrenia sú minimálne 3 roentgenové snímky:

  • Panoramatický, OPG snímok, ktorý poskytne doktorovi komplexný pohľad na všetky zuby, korene a kosti týkajúce sa dutiny ústnej.
  • Dva záhryzové, bite-wingové snímky, na detekciu medzizubných kazov. V prípade nutnosti sa robia ešte detailné snímky na koreňové výplne alebo parodontálne snímky na zhodnotenie stavu kosti v medzizubných priestoroch.

  Na konci vstupného vyšetrenia ste informovaný o komplexnom stave dutiny ústnej a na základe Vašich požiadaviek je zhotovený podrobný liečebný plán. Je pre nás veľmi dôležité, aby pacient porozumel všetkým krokom následného ošetrenia.

 • + -

  DENTÁLNA HYGIENA

  Dentálna hygiena je základ, bez ktorého mnohokrát ani nie je možné žiadne iné ošetrenie.
  Zubný povlak, ktorý sa každodenne usádza na našich zuboch je príčinou vzniku nielen zubného kazu, ale aj zápalu ďasien a zubného kameňa s následnou deštrukciou kosti a vznikom paradentózy. Dôsledné odstraňovanie zubného povlaku pomôckami na domácu ústnu hygienu a pravideľné návštevy v ambulancii dentálnej hygieny vedie k nižšiemu riziku vniku všetkých spomínaných ochorení. Čistý zub sa ani nepokazí, ani nevypadne.
  Až po odstránení príčiny zápalu ďasien a zvládnutí techniky čistenia je možné pristúpiť k samotnému ošetreniu. Ďasná sú zdravé, nekrvácajú a následná kvalita práce lekára a trvanlivosť ošetrenia sú oveľa vyššie.
 • + -

  AKÚTNA BOLESŤ

  V prípade akútnej bolesti alebo iného akútneho problému nás prosím kontaktujte na našom telefónnom čísle 0903 985 000.

  V prípade bolesti mimo ordinačných hodín je možné dohodnúť sa na pohotovostnom príchode lekára na čísle 0911 870 901.

  Táto služba je dostupná len ak sa lekár nachádza v mieste výkonu praxe!

 • + -

  ENDODONCIA

  Endodoncia – alebo ošetrenie koreňových kanálikov je často nevyhnutné v prípade:

  • ošetrenia hlbokého zubného kazu
  • nálezu zápalového ložiska na koreni zuba počas preventívnej prehliadky
  • silnej bolesti zuba
  • prípravy zuba na protetické ošetrenie
  Endodontické ošetrenie zuba je technicky, časovo a tým pádom aj finančne jedno z najnáročnejších ošetrení v dutine ústnej. Vďaka najmodernejším technológiám, ktoré používame, je toto ošetrenie úplne bezbolestné.

  Spočíva v:

  • odstránení príčíny zápalu, väčšinou kazu
  • odstrání nervu, ciev a priľahlých mäkkých štruktúr
  • mechanickom ošetrení – rozšírení koreňových kanálikov a tým ich sprístupneniu chemickému výplachu
  • chemickom ošetrení koreňového systému
  • zaplnení koreňových kanálikov
  S pomocou operačného mikroskopu vieme toto ošetrenie urobiť s maximálnou precíznosťou, čo pre Vás znamená menší výskyt pozákrokových komplikácií a a v konečnom dôsledu sa tým zvyšuje dlhodobá životnosť zuba.

  Až 90% endodonticky ošetrených zubov je nutné ošetriť overlayou, pretože pri ošetrení bežnou plombou hrozí zlomenie a následné vytrhnutie zuba.

 • + -

  ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA

  Cieľom ošetrenia zubného kazu je rekonštrukcia postihnutého zuba do pôvodného stavu. Vďaka operačnému mikroskopu vieme byť už počas preparácie (vŕtania) zuba čo najšetrnejší a nezväšujeme umelo množstvo odpreparovaných tvrdých zubných tkanív. Inými slovami šetríme väšiu plochu Vášho zuba a nahrádzame výplňou len to, čo je naozaj nevyhnutné. Na rekonštrukciu defektov spôsobených zubným kazom používame zásadne len tie najkvalitnejšie fotokompozitné (biele) výplne. Ich životnosť je pri dodržaní správnosti všetkých pracovných postupov rovnaká ako klasických amalgámových výplní. Veľkou výhodou je možnosť zaťaženia zuba okamžite po zákroku, čo znamená že sa môžete ihneď najesť.

  V prípade, že je defekt zuba už príliš veľký a nie je možné zhotoviť fotokompozitnú výplň priamo, bude nutné zub ošetriť proteticky a zhotoviť náhradu nepriamu, vyrobenú laborantom.

 • + -

  PROTETIKA

  Zubná protetika zahŕňa množstvo ošetrení, ktoré sa rozdeľujú podľa toho, aké veľké množstvo zuba, prípadne zuby celé, treba nahradiť. Súčasťou protetického tímu je vždy aj laborant a nemenej dôležitá dentálna hygienička. Spoločne sa snažíme zrekonštruovať Vaše zuby tak, aby bol výsledok maximálne estetický a dolhodobo funkčne stabilný.

  Inlaye / Onlaye / Overlaye – na obnovu stredne poškodeného zuba sa podľa najmodernejších trendov v stomatológii volí ošetrenie inlayou alebo onlayou. Toto ošetrenie je tiež vhodné v prípade zlomeného zuba alebo zuba prasknutého, ak je zachovaný dostatočné množstvo tvrdých zubných tkanív a nie je nutné zub brúsiť na korunku. Až 90% endodonticky ošetrených zubov je nutné ošetriť overlayou, pretože pri ošetrení bežnou plombou hrozí zlomenie a následné vytrhnutie zuba. Inlaye, onlaye a overlaye môžu byť zhotovené buď z kompozitu alebo z keramiky. Často sa preto používajú aj ako náhrada amalgámových výplní pre vytvorenie prirodzenejšieho úsmevu.

  Korunky – v prípade, že je deštrukcia taká rozsiahla, že nie je možné na zube zhotoviť inlay, onlay alebo overlay, alebo bol zub už raz korunkou ošetrený, neostáva iná možnosť rekonštrukcie zuba ako korunka. Korunka môže byť kovokeramická, kde vnútorná časť je tvorená kovom a povrch je keramický, alebo celokeramická, s ktorou sa dajú dosahovať krajšie estetické výsledky. Voľba závisí od toho, či sa korunkou bude ošetrovať jeden alebo viacero zubov, či bude súčasťou mostíka, alebo je umiestnená na implantáte, prípadne či sa ňou ošetruje niektorý z predných zubov. Po obrúsení zuba a zhotovení odtlačkov sa vždy vyrobia korunky provizórne, takže z ambulancie nikdy neodchádzate bez zuba. V druhej návšteve sa provizórne korunky odstránia a nasadia sa korunky nové, definitívne.

  Mostíky – v prípade straty jedného alebo viacerých zubov je jedným z možných protetických riešení zhotovenie mostíka. V tomto prípade sa musia obrúsiť zuby susediace s medzerou. Keďze pilierové zuby nesú v dôsledku chýbajúceho suseda vyššiu žuvaciu záťaž, až po dôslednom zhodnotení stavu ich parodontu je možné povedať, či bude stačiť obrúsiť len po jednom zube na každej strane od medzery, alebo bude nutné obrúsiť zubov viac. Po obrúsení sa zuby odtlačia a pošlu do laboratória, kde sa zhotoví definitívna práca. Tá je následne pevne nacementovaná na pilierové zuby. V priebehu celého procesu vyrábania definitívnej práce nosíte provizórny mostík, takže sa nikdy nestane, že by ste odišli z ambulancie bez zubov.

  Fazety – predstavujú riešenie estetických problémov predných zubov. V prípade, že si želáte zmeniť tvar, farbu, alebo urboiť jemnú korekciu v postavení predných zubov, fazeta je ideálnou voľbou. Predstavuje minimálny zásah do korunky zuba s maximalizovaním estetických výsledkov. Zub je obrúsený len z prednej strany a to iba 0,3 – 0,8mm, takže preparácia je omnoho šetrnejšia ako tá na korunku. Fazety môžu byť zhotovené buď z keramiky alebo z kompozitu. Po obrúsení zuba a zhotovení odtlačkov sa vždy vyrobia fazety provizórne, aby chránili obrúsené zuby. Po zhotovení faziet v laboratóriu sa patrične pripravia a nalepia.

  Snímateľné náhrady – v ojedinelých prípadoch, keď nie je možné zhotoviť fixnú náhradu, ani náhradu nesenú na implantátoch, je jedinou možnosťou ako nahradiť chýbajúce zuby náhrada snímateľná. Môže byť buď celková, keď sa nahrádzajú všetky zuby v čeľusti, alebo čiastočná, keď sú niektoré zuby v čeľusti zachované a pomáhajú nám náhradu mechanicky podporiť. Komfort pacienta s touto náhradou nebude nikdy taký, aký sa dá dosiahnuť s náhradou fixnou.

 • + -

  PARODONTOLÓGIA

  Parodontóza je chronické ochorenie závesného aparátu zuba. V prípade, že sa pravideľne neodstraňuje zubný kameň a zub nie je patrične čistený, dochádza nielen k zápalu ďasien, ale aj väzivových vlákien držiacich zub v kosti a neskôr aj samotnému ústupu kosti. Veľa krát je jediným jej príznakom po dlhé roky len krvácanie ďasien. U fajčiarov nemusí byť ani tento príznak badateľný. Chorobu si preto často všimnete až keď sa začnú Vaše zuby hýbať. Na našom pracovisku vieme toto ochorenie liečiť. Stratená kosť Vám už nikdy nedorastie naspäť, ale choroba sa dá stabilizovať a úbytok kosti úplne zastaviť. Základom všetkého je dentálna hygiena. Šikovná dentálna hygienička dokáže pod vedením lekára vyriešiť až 90% takýchto prípadov. Zvyšných 10% rieši lekár, mnokrát už za pomoci malého chirurgického zákroku.

 • + -

  CHIRURGIA

  Pod dentálnou chirurgiou rozumieme všetky chirurgické zákroky vykonávané v dutine ústnej. Zákroky sa vykonávajú v lokálnej anestézii, čiže celú dobu výkonu ste pri vedomí.

  Exktrakcia – je najčastejším chirurgickým výkonom. Samozrejmosťou pre nás je, aby bol tento zákrok bezbolestný a s minimom postextrakčných komplikácií.

  Chirurgická extrakcia zuba múdrosti – v prípade sťaženého prerezávania zuba múdrosti je nutné tento zub chirurgicky odstrániť, aby sa predišlo možným komplikáciám v budúcnosti. Nie všetci máme v čeľusti dosť miesta na 32 zubov. Keď majú 8čky málo miesta na prerezanie, alebo sa prerezávajú krivo, hrozí zápal ďasna s možným opuchom, prípadne až zápalom svalov a nemožnosťou ústa otvoriť. V taktomto prípade je rozumnejšie odstrániť zub múdrosti preventívne ako čakať, kým sa vyskytnú komplikácie.

  Preprotetická chirurgia – jedná sa o prípravu alebo úpravu čeľusti pred protetickým ošetrením korunkami, mostíkmi alebo protézami. Najčastejšie výkony sú úprava slizničných rias so silným ťahom na ďasná v blízkosti budúcej náhrady, úprava kosti pred zhotovením celkovej snímateľnej náhrady, úprava kostných výrastkov po exkracii. Súčasťou preprotetickej chirurgie je aj zavedenie dentálnych implantátov ako pilierov neskorších koruniek alebo mostíkov.

  Aputácia, hemisekcia koreňa – sú výkony, ktoré sa robia u viackoreňových zubov za účelom využitia ich biologicky hodnotnej časti a odstránenia časti, ktorá sa už nedá zachrániť. Spočívajú v odstránení defektnej časti zuba aj s koreňom, prípadne koreňa samotného. Prognóza zubov po výkone je veľmi dobrá a umožňuje využitie ostávajúcich koreňov ako protetických pilierov. Vďaka tomuto zákroku sa môže oddialiť zavedenie implantátu, pretože Vám šetríme a využívame Vaše vlastné zuby.

  Estetická úprava ďasien – sa robí ak sú v dôsledku zlej techniky čistenia zubov, predchádzajúcich zápalov, alebo chirurgických zákrokov odhalené krčky zubov v estetickej zóne, čiže sú viditeľné pri úsmeve. Princípom ošetrenia je prekrytie defektu sliznicou, ktorá sa vezme z iného miesta v ústach pacienta, najčastejšie z podnebia. Po zhojení vytvára ďasno pri úsmeve lepší estetický efekt.

 • + -

  IMPLANTOLÓGIA

  Stratou zuba sa začína mnoho problémov, ktoré treba riešiť. Žuvacia funkcia chrupu je znížená, zvyšné zuby sa začínajú posúvať, kosť ktorá bola pod zubom začína ubúdať. Mnohému sa dá zabrániť, ak chýbajúci zub nahradíme. Jedna možnosť je mostík, pri ktorom všat treba obrúsiť na korunky aj susedné, často zdravé zuby. Moderným riešením náhrady chýbajúcehu zuba je požitie zubného implantátu. Zubné implantáty Vám dokážu nahradiť nielen jednotlivý zub, ale aj celé zuboradie, či jeho časť.
  Zubný implantát je titanový valec, najčastejšie tvaru skrutky, ktorý sa zavedie do kosti za účelom nahradiť chýbajúci koreň. Tento spôsob náhrady zuba je najfyziologickejší a telu najbližší. Po prihojení implantátu ku kosti (najčastejšie 2-3 mesiace) môže dôjsť k zaťaženiu implantátu korunkou. Toto zaťaženie je telu prirodzené a nedochádza tak k ubúdaniu kosti v mieste chýbajúceho zuba. Navyše, jednotlivo postavené zuby sa čistia jednoduchšie ako zuby pod mostíkom.
  Celá procedúra zavedenia implantátu prebieha v lokálnej enestéze, takže pacient žiadnu ostrú bolesť počas zákroku nevníma. Môže však cítiť mierny tlak a dotyky. Po implantácii sa môže v oblasti implantácie vyskytnúť opuch, ktorý sa však bežne za 2-3 dni stratí. Po zákroku je vhodné na pár dní obmedziť výraznú fyzickú aktivitu.
  Starostlivosť o implantáty musí byť taká kvalitná ako o Vaše zuby. To že ide o zubnú náhradu neznamená, že sa o ňu netreba starať. Nutnosťou pacientov s implantátmi je minimálne 3 krát do roka návšteva u dentálnej hygieničky.
  Celosvetová úspešnosť implantátov sa pohybuje medzi 98-99%, čo závisí od použitého typu implantátu, následnej náhrady, aj hygienických návykov pacienta.

  Výhody Implantátov:

  • nepoškodzujú Vám susedné zuby – pri náhrade strateného zuba implantátom nedochádza k poškodeniu susedných zubov tak, ako je tomu pri brúsení na mostík
  • spomalia Vám stratu kosti – tým, že sa žuvací tlak prenáša z korunky cez implantát priamo na kosť, nedochádza k jej ubúdaniu
  • dodajú Vám sebaistotu – nemusíte sa báť, že Vám zubná náhrada vypadne
  • zlepšia Vám estetiku úsmevu – nebudete mať žiadne medzery v chrupe, ktoré pôsobia ako čierne miesta
  • zvýšia Vám komfort pri prijímaní potravy – pacienti so snímateľnou náhradou sa najedia oveľa menej efektívne ako tí so zubnými implantátmi
  • zlepšia Vám komfort reči – pri defektoch v chrupe a chýbajúcich zuboch je často problematické vysloviť niektoré hlásky a nešušľať