Základné informácie ohľadom liečby strojčekom ste získali v priebehu prvej návštevy, takzvanej konzultácie. Presné stanovenie liečebného plánu je však zdĺhavý proces vyžadujúci analýzu všetkých nevyhnutných údajov. Špecialista v oblasti ortodoncie  (čeľustný ortopéd) ich získa na vstupnom vyšetrení. Rozhovorom doplní chýbajúce informácie ohľadom Vašej predstavy o výsledku liečby, o medikácií (aké lieky beriete), alergiách a iných dôležitých veciach – odoberie takzvanú anamnézu. Pokračuje sa zhotovením fotografií zubov a tváre. Kvôli lepšej priestorovej predstavivosti vyrobíme model Vašich zubov buď pomocou ich otlačkov, alebo skenovaním. Röntgenová dokumentácia je taktiež nevyhnutná. Jej základom je prehľadná panoramatická snímka všetkých zubov (Ortopantomogram) a bočná snímka hlavy. V prípade, že je nutné určiť fázu rastu kostí, zhotoví sa röntgen pravej ruky. Pri náročnejších prípadoch je na mieste zhotovenie 3D röntgenu (CBCT).


Analýza všetkých informácií a vypracovanie liečebného plánu na mieru pre Vás zaberie desiatky minút. To je jeden z dôvodov, prečo nie je jednoduché určiť definitívny terapeutický postup „na počkanie“. Ten sa dozviete v priebehu nasledujúcej krátkej návštevy. Na základe všetkých predchádzajúcich vyšetrení Vám bude predstavený definitívny plán ortodontickej terapie pripravený individuálne pre Vás. Dozviete sa postup liečby, približnú dĺžku trvania liečby, finančný plán, prípadne aj nutnosť ďalšej spolupráce s inými odborníkmi a špecialistami. Znovu dostanete priestor na ďalšie otázky a dostatok času na rozmyslenie.


Naše pracovisko dokáže zabezpečiť komplexnú starostlivosť pre Váš chrup od výplní, koruniek a mostíkov až po implantáty a čeľustnú ortopédiu. Profesionálna dentálna hygiena je samozrejmosťou.