Ako prebieha liečba strojčekom?

Konzultácia

Každá návšteva čeľustného ortopéda začína konzultáciou. Tá sa skladá hlavne z kontroly postavenia zubov, ako aj zubných oblúkov navzájom. Lekár Vám vysvetlí možnosti liečby, jej podmienky a prípadné odporučenia. Ošetrujúci lekár sa Vám pokúsi zodpovedať všetky Vaše otázky.

Vstupné vyšetrenie

Ak sa rozhodnete, že strojček je to, čo chcete, alebo to, čo potrebujete, nasleduje vstupné vyšetrenie. V priebehu tejto návštevy lekár získa všetky informácie potrebné k zhotoveniu toho najlepšieho liečebného plánu pre Vás. Toto vyšetrenie zahrnuje okrem štandardnej anamnézy a zhodnotenia stavu chrupu aj zhotovenie otlačkov alebo skenu zubov, fotografií zubov a tváre. Na záver sa zhotovia röntgenové snímky.

Plán liečby

Na základe analýzy vstupného vyšetrenia sa dozviete konkrétne informácie ohľadom Vašej liečby – jej priebeh, cenu a približnú dobu trvania. Dostanete priestor na ďalšie otázky a samozrejme čas na rozmyslenie. Strojček je záväzok na dlhšiu dobu, a preto je potrebné si prípadnú liečbu dôkladne premyslieť.

Dentálna hygiena

Aj keď je Vaša starostlivosť o chrup perfektná, hygienická inštruktáž s profesionálnym vyčistením zubov je jedna z najdôležitejších súčastí terapie. Strojček nalepený na zuboch môže trochu sťažiť čistenie, a preto si budete musieť vycibriť trpezlivosť. Dentálna hygienistka alebo preventistka Vám rada pomôže s nácvikom hygieny, aby Vaše zuby zostali krásne aj po ich vyrovnaní.

Liečba

V závislosti na type aparátu (snímací alebo fixný strojček, fólia) sa jednotlivé kroky terapie odlišujú. Jednu vec ale majú spoločnú. Pohyb zubov musí byť pravidelne kontrolovaný. Častým vynechávaním kontrol sa liečba zbytočne predlžuje. Na druhú stranu však príliš časté návštevy nevedú k zrýchleniu pohybu zuba. Priemerne liečba trvá 18 až 24 mesiacov.

Retencia

Človek by si myslel, že keď investuje toľko času, námahy a peňazí do vyrovnávania zubov, tak na konci liečby sa spokojne rozlúči s lekárom a už ho nebude musieť navštevovať. Opak je však pravdou. Táto časť terapie je dôležitá rovnako ako samotný proces vyrovnávania zubov. Tie totižto majú snahu vrátiť sa tam, kde boli pred liečbou. Preto musíme zuby udržať v novej pozícií aspoň tak dlho, ako trvala samotná liečba.