MDDr.Michal Štefanatný

 • + -

  MDDr. Michal Štefanatný

  Štúdium a vzdelanie

  • od 2016 Ph.D. štúdium na LF UP v Olomouci, odd. Parodontologie
  • Certifikačná skúška v certifikačnom študijnom programe Implantológia
  • Certifikačná skúška v certifikačnom študijnom programe Dentoalveolárna chirurgia
  • Lekárska fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odbor zubné lekárstvo

   

  Profesné skúsenosti

  • 11/2014 – súčasnosť   BLANC DENTAL – vlastná zubná prax
  • 09/2013 – súčasnosť   Klinika zubního lékařství v Olomouci, odd.Parodontologie
  • 01/2014 – 07/2014   Schill Dental Clinic Žilina, s.r.o., Veľká Okružná 59/A
  • 12/2013 – 12/2015   Zubná pohotovosť, s.r.o., Krížna 44, Bratislava
  • 09/2011   Hospital Centaral FAP, Lima, Perú, Maxillofacial Surgery department
  • 07/2011 – 12/2013   Schill Dental Clinic, s.r.o., Karloveské rameno 8, Bratislava
  • 08/2010   Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand, General Surgery department

   

  Členstvo v odborných spoločnostiach

  • od 2018 – člen ČPS (České Parodontologické Společnosti)
  • od 2018 – člen ČES (České Endodontické Společnosti)
  • od 2018 – člen ITI (International Team for Implantology) klubu

   

  Účasť na prednáškach, seminároch a kurzoch

  • 01/2019   Súčasné postupy a trendy v endodoncii, Dr. Arnaldo Castellucci, Bratislava
  • 10/2018   Interceptive treatment of tooth wear, praktický kurz, Prof. Didier Dietschi, Brno, Česká Republika
  • 10/2018   ITI Club, MUDr. Norbert Moravanský, JUDr. Lucia Luciaková), Bratislava
  • 10/2018   Advanced Implant Prosthodontic Course, Dr. Fernando Rojas Vizcaya, Castellon, Spain
  • 09/2018   Advanced Training Workshop On Periodontal Regeneration, Dr. Cortellini, Prof. Tonetti, Florence, Italy
  • 06/2018   EuroPerio 9, Amsterdam, The Netherlands
  • 06/2018   ITI Club, Dr. Stavros Pelekanos, Bratislava
  • 06/2018   Podpora a zachovanie tvrdých a mäkkých tkanív okolo implantátov v estetickej zóne, Dr. Stavros Pelekanos, Bratislava
  • 06/2018   Dental degustation, Dr. Carlo E. Poggio; Dr. Stefano Bottacchiari, Znojmo, Česká republika
  • 03/2018   Kurz dentálnej implantológie, Dr.h.c. Prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., MPH, Košice
  • 01/2018   New trends in implantology and regenerative procedures, Prof. Dr. Mateo Chiapasco, Dr. Paolo Casentini, Colfosco, Italy
  • 01/2018   Dentálna estetika v protetike, Dr. Giacomo Fabbri, Bratislava
  • 01/2018   ITI Club, Dr. Giacomo Fabbri, Bratislava
  • 01/2018   Preprotetická Chirurgia, MUDr. Martin Tomeček, Bratislava
  • 12/2017   ITI Club, Doc. MUDr. Eva Kovaľová, PhD., Modra
  • 11/2017   Nové trendy a technológie ako súčasť vyspelej implantológie, Prof. Dr. Mateo Chiapasco, Praha, Česká republika
  • 06/2017   ITI Club, Dr. Paolo Casentini, Bratislava
  • 06/2017   Implantologie II, MUDr. Martin Tomeček, Praha, Česká republika
  • 06/2017   ITI Club, Dr. Paolo Casentini, Bratislava
  • 05/2017   Dva obory, jeden cíl, Praha, Česká Republika
  • 05/2017   eLAB, Sascha Hein, Jindřichův Hrades, Česká Republika
  • 03/2017   Plánování a vosková diagnostika, Ondřej Adam, České Budějovice, Česká Republika
  • 03/2017   ITI Club, MUDr. Martin Tomeček, Bratislava
  • 01/2017   ITI Club, Dr. Marco Ronda, Bratislava
  • 12/2016   Management of Complications in Implant Dentistry, Dr. Daniel Hess, Knittelfeld, Austria
  • 11/2016   Implantáty vo frontálnom a laterálnom úseku, MUDr. Jiří Krug, Ph.D., Bratislava
  • 11/2016   Reconstructive periodontal plastic surgery in the aesthetic zone, Prof. Giovanni Zucchelli, Bologna, Italy
  • 06/2016   ITI Club, MUDr. Ladislav Gregor, Bratislava
  • 05/2016   B.O.P.T. (Biologically oriented preparation technique), Dr. Ignazio Loi, Znojmo, Česká republika
  • 05/2016   Odborná implantologická stáž, MUDr. Jiří Škrdlant, Praha, Česká republika
  • 03/2016   Odborná implantologická stáž, MUDr. Juraj Babčan, Bratislava
  • 02/2016   Ergonómia v ambulancii zubného lekára, MUDr. Maxim Stošek, Žilina
  • 02/2016   Implantologie I, MUDr. Jan Streblov, Praha, Česká republika
  • 01/2016   Estetická a funkčná rehabilitácia: tradícia vs. inovácia, Dr. Mauro Fradeani, Bratislava
  • 11/2015   Competence in Esthetics 2015, Vienna, Austria
  • 10/2015   Dokonalosť v endodoncii, Dr. Clifford J. Ruddle, DDS, FICS, FACD, Bratislava
  • 09/2015   Stomatologicý kongres Kaskády, MUDr. Jiří Nožička, Sliač – Sielnica
  • 05/2015   Stomatologicý kongres Kaskády, Prof.Dr. Ambra Michelotti, Sliač – Sielnica
  • 02/2015   Bioarchitektúra frontálneho úseku – kompozit, Daniele Rondoni, Košice
  • 12/2014   Bioarchitektúra postranného úseku: vosk – keramika – kompozit, Daniele Rondoni, Košice
  • 11/2014   Think Smart – Curaprox kongres, Olomouc, Česká Republika
  • 10/2014   XVI. Prešovské stomatologické dni, Prešov
  • 07/2014   odborná stáž, MUDr.Daniel Svoboda, Roudnice nad Labem, Česká Republika
  • 06/2014   Fotografovanie pre praktických zubných lekárov II, MUDr.Martin Tomeček, Bratislava
  • 06/2014   7. výroční kongres ČADE, Praha, Česká Republika
  • 05/2014   Plastická chirurgie parodontu, MUDr.Jan Streblov, Praha, Česká Republika
  • 04/2014   Adhesive reconstruction of vital and non-vital teeth, Znojmo, Česká Republika
  • 02/2014   Fotografovanie pre praktických zubných lekárov I, MUDr.Martin Tomeček, Bratislava
  • 11/2013   Odborná príprava práce so stomatologickými roentgenovými prístrojmi, Bratislava
  • 09/2013   Adhezívna stomatológia, MUDr.Ladislav Gregor, Bratislava
  • 09/2013   Direct restoratives – mastering anterior and posterior challenges, Dr.Markus Lenhard, Munich, Germany
  • 09/2013   Latest trends in CAD/CAM dentistry, Dr.Florian Beuer; ZT Josef Schweiger, Munich, Germany
  • 09/2013   IFED 8th World Congress, Munich, Germany
  • 08/2013   odborná stáž, MUDr.Jiří Marx, Kosmonosy, Česká Republika
  • 06/2013   Endodoncia prakticky, MUDr. Jiří Nožička, Bratislava
  • 05/2013   Bonded restorations, Dr.Pascal Magne, PhD., Brno, Česká Republika
  • 04/2013   Fotokompozit vo frontálnom úseku, MUDr.Daniel Svoboda, Bratislava
  • 03/2013   Ošetrenie bez koruniek, Prof. Dr. Ivo Krejčí ; MUDr. Josef Kunkela, Bratislava
  • 10/2012   Nový rozmer v estetickej záchovnej stomatológii, Prof. Dr. Andrea Guida, Ph.D., Bratislava
  • 10/2012   Dental Summit 2012, Praha, Česká republika
  • 06/2012   Nové trendy v endodoncii, MUDr. Jiří Nožička, Ostrava, Česká republika
  • 11/2011   Competence in Esthetics 2011, Vienna, Austria
  • 10/2011   Adhesive techniques in direct and indirecet restaurations, International Center for Dental Education, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Lichtenstein

   

MDDr. Tomáš Werner

 • + -

  MDDr. Tomáš Werner

  Štúdium a vzdelanie

  • Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, odbor zubné lekárstvo

   

  Profesné skúsenosti

  • 12/2016 – súčasnosť   BLANC DENTAL
  • 04/2015 – 11/2016   Smile Clinic, Pribinova 25, Bratislava
  • 01/2014 – 09/2015   Dentakra, Velka 2, Poprad

   

  Účasť na prednáškach, seminároch a kurzoch

  • 06/2018   ITI Club, Dr. Stavros Pelekanos, Bratislava
  • 01/2018   ITI Club, Dr. Giacomo Fabbri, Bratislava
  • 07/2018   ČADE-Současné koncepty estetických rekonstrukcí, Praha
  • 02/2017   Dentální fotografie, MUDr.Martin Tomeček, Praha
  • 03/2017   Priame kompozitné rekonštrukcie, MUDr.Ladislav Gregor, Hlohovec
  • 05/2017   Stomatologický kongres Kaskády 2017, Sliač
  • 06/2017   Prosthetically guided regeneration concept, Dr.Paolo Casentini, Bratislava
  • 06/2017   Adhezívny Propedeutika, MUDr.Ladislav Gregor, Brno
  • 09/2017   23+ Years of experience in biomimetic restorative dentistry, Pascal Magne Dr. med. dent., Ph.D., Uherské Hradište
  • 10/2017   Implantologie I, MUDr.Jan Streblov, Praha
  • 06/2016   Cerec Basic Clinical, Dr.Jozef Kunkela, Jindřichúv Hradec, Česká republika
  • 10/2015   Dokonalosť v endodoncii, Dr.Tim Ruddle , Bratislava
  • 02/2015   IX. Kongres mladých zubných lekárov, Senec
  • 10/2014   XVI Prešovské stomatologické dni, Prešov
  • 06/2014   Fixná protetika a preparácia, Dr.Radek Mounajjed, Nový Smokovec
  • 01/2014   Neodkladná podpora životných funkcií, Mudr. Jozef Karaš, Poprad
  • 10/2012   Certifikát o účasti na IV. Sympóziu IKSR a IKČR, Trnava
  • 03/2011   3DD – Tri dentálne dni, MUDr. Svoboda, MUDr. Stošek, Jahodná

MDDr. Anna Pozorčiaková

 • + -

  MDDr. Anna Pozorčiaková

   

  Štúdium a vzdelanie

  • od 2018 Ph.D. štúdium na Jesseniovej LF Univerzity Komenského v Bratislave
  • Lekárska fakulta Univerzity Palackého v Olomouci odbor zubné lekárstvo

   

  Profesné skúsenosti

  • 12/2018 – súčasnosť   BLANC DENTAL
  • 09/2016 – súčasnosť   Zubná pohotovsť Petramed s.r.o., Čadca
  • 09/2016 – súčasnosť   Univerzitná nemocnica Martin, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Martin
  • 09/2016 – súčasnosť   Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta, asistent pre Konzervačné zubné lekárstvo a pre Detské zubné lekárstvo
  • 03/2018- 09/2018   Centrum Dent, Žilina
  • 09/2016- 02/2018   MED HOUSE, s.r.o., Žilina

   

  Účasť na prednáškach, seminároch a kurzoch

  • 12/2018   Interceptive treatment of tooth wear, Prof. Dr. Didier Dietschi, D.M.D, PhD, Privat-Docent, Brno
  • 11/2018   Fotografie pro PZL I, MUDr. Martin Tomeček, Praha
  • 06/2018   Stomatologický kongres Kaskády 2018, Sliač
  • 05/2018   Preparácia alebo liečba- biomimetický prístup v stomatológii, Dr. Raimond van Duinen, Žilina
  • 04/2018   Estetika v každodennej praxi, Nitra
  • 04/2018   Snímateľná protetika, MUDr. Radek Mounajjed, D.D.S., Ph.D, Hlohovec
  • 03/2018   XXIII. Šubjakov deň, Martin
  • 03/2018   2. Kongres Slovenskej endodontickej spoločnosti, Bratislava
  • 02/2018   1. Kongres SSŠZL, Martin
  • 11/2017   Miniinvasive microscopic preparation for veneers and overlays and adhesive cementation, Dr. Daniel Ott, Viedeň
  • 09/2017   23+ years of experience in biomimetic restorative dentistry: lessons learned, Pascal Magne, Ph.D., Dr. Med. Dent., Uherské Hradište
  • 05/2017   Efficient and modern composite layering techniques and Modern ceramic restorations and most efficient bonding protocols, Dr. Miona Jovanovic, Viedeň
  • 04/2017   XXII. Šubjakov deň, Martin
  • 03/2017   Endodoncie v kostce I, II, III, MUDr. Daniel Černý, Hradec Králové
  • 02/2017   Pedostomatologie v kostce, MUDr. Katarína Cyprichová, Hradec Králové
  • 02/2017   Sklenené vlákna I: Vláknami vystužené priame kompozitné rekonštrukcie, MUDr. Rudolf Novotný, Žilina
  • 11/2016   Fixní protetika III, MUDr. Radek Mounajjed, Ph.D., D.D.S, Hradec Králové
  • 11/2016   Fixní protetika I, MUDr. Radek Mounajjed, Ph.D., D.D.S, Hradec Králové
  • 12/2015   Späť k základným pravidlám, Dr. Gianfranco Politano, Hradec Králové
  • 11/2015   Free lecture Fixná protetika, MUDr. Radek Mounajjed, Ph.D., D.D.S, Hradec Králové
  • 10/2015   Dental Summit 2015, Praha
  • 10/2014   Dental Summit 2014, Praha

Bc. Monika Miškanin

 • + -

  Bc. Monika Miškanin

  dentálna hygiena
   

  Štúdium a vzdelanie

  • Prešovská Univerzita v Prešove, fakulta zdravotníckych odborov, odbor dentálna hygiena

   

  Profesné skúsenosti

  • 02/2015 – súčasnosť   BLANC DENTAL
  • 09/2014 – 01/2015   Dentálna hygiena Eurovea – plus pre Vaše zuby, Bratislava

   

  Účasť na prednáškach, seminároch a kurzoch

  • 06/2018   Spolupráca a ošetrovanie pod dohľadom dentálneho hygienika Bc. Kramárika, zameraná na ergonómiu a deep scale, Žilina
  • 04/2018   Subgingiválne ošetrenie parodontu pre dentálnych hygienikov a lekárov, MUDr. Ján Streblov, Hlohovec
  • 10/2017   Dentálna hygiena ako precízna liečba, alebo nedokonalá kozmetika, Bc. Juraj Ondis, Bc. Peter Kramárik, Hlohovec
  • 04/2017   iTOP Recall – individuálne trénovaná orálna profylaxia, MuDr. Pavol Andel, Banská Bystrica
  • 02/2017   Otiskovaní silikonem a alginátem aneb jak perfektně a jednoduše otiskovat nejen nosiče na bělení zubů, Omnia Clinic s.r.o. Plzeň – Purewhitening
  • 01/2017   Praktická rontgenológia, intraorálne rontgenovanie, MuDr. Petr Závodský Ph.D., Hlohovec
  • 01/2017   Intraorálne RTG –BTW, MuDr. Petr Závodský Ph.D., Hlohovec
  • 12/2016   Neodkladná podpora životných funkcií, MuDr. Jozef Karaš, MPH, MSc., Žilina
  • 05/2016   iTOP Advanced, MUDr. Jiří Sedelmayer, Jasná
  • 05/2016   Efektívny manažment parodontológie v dennej praxi 3, Doc. MUDr. Kovaľová Eva, PhD., Trenčín
  • 03/2016   Efektívny manažment parodontológie v dennej praxi 2, Doc. MUDr. Kovaľová Eva, PhD., Trenčín
  • 02/2016   Efektívny manažment parodontológie v dennej praxi 1, Doc. MUDr. Kovaľová Eva, PhD., Trenčín
  • 11/2015   Dentálno hygienická stáž – Andel Elite Dental Center, Hlohovec
  • 05/2015   Profesionálne ošetrenie chrupu ultrazvukom a pieskovačom, PhDr. Viera Panáková, dipl.d.h., Žilina
  • 03/2015   iTOP Basic – individuálne trénovaná orálna profylaxia, praktický kurz podľa Jiřího Sedelmayera, MUDr. Pavola Andel, Žilina


Asistenti

Veronika Brezianská, DiS

Miroslava Bajerová

Mgr. Bibiána Figurová

Martina Pagáčová

Zuzana Jobbová