Základné vyšetrenie

 • 1   vstupné vyšetrenie
  60€
 • 2   vstupné parodontologické vyšetrenie (parodontal status)
  50€
 • 3   preventívna prehliadka
  40€
 • 4   odborná konzultácia
  30€
 • 5   RTG intraorálna snímka zubov / bite-wing
  10€
 • 6   RTG snímka panoramatická - ortopantomogram
  10€
 • 7   sádrové študijné modely zubov
  30€
 • 8   wax up / mock up (za jeden zub)
  30€
 • 9   zhotovenie implantačnej šablóny
  70€
 • 10   pohototovstný príchod lekára mimo ordinačných hodín
  100€

 

Dentálna hygiena a parodontológia

 • 11   dentálna hygiena u nového pacienta
  od 60€
 • 12   dentálna hygiena u detského pacienta
  30€
 • 13   deep scale - hĺbkové čistenie zubného kameňa (za jednu čeľusť)
  od 100€
 • 14   recall - pravidelná kontrola a hygiena
  50€
 • 15   air-flow / perio-flow pieskovanie zubov
  30€
 • 16   kontrola hygieny
  20€
 • 17   night guard (nočná dlaha) / Essix dlaha
  100€
 • 18   preleštenie výplní
  10€
 • 19   zálohová platba za 1/2 hod.
  30€
 • 20   laloková operácia
  od 140€
 • 21   frenulektómia
  od 70€
 • 22   epiteliálny štep
  od 120€
 • 23   väzivový štep (prekrytie odhalených krčkov)
  od 170€
 • 24   diagnóza a konzervatívne ošetrenie periimplantitis
  50€
 • 25   chirurgické ošetrenie periimplantitis
  od 150€
 • 26   parodontálna dlaha malého rozsahu (do 3 zubov)
  100€
 • 27   parodontálna dlaha veľkého rozsahu (nad 3 zuby)
  150€
 • 28   vonkajšie bielenie zubov jedna čeľusť
  120€
 • 29   vnútorné bielenie zuba
  100€

 

Záchovná stomatológia

 • 31   fotokompozitná výplň jednoduchá
  70€
 • 32   fotokompozitná výplň zložitá
  90€
 • 33   fotokompozitná výplň komplikovaná
  110€
 • 34   rekonštrukcia korunky zuba pomocou fotokompozitu
  150€
 • 35   provizórna výplň
  20€
 • 36   skloionomérna výplň
  30€
 • 37   pulpotómia
  80€
 • 38   margin relocation
  50€
 • 39   zhotovenie mostíka na sklenených vláknach
  od 450€

 

Stomatologická protetika

 • 41   sólo korunka low esthetic
  330€
 • 42   sólo korunka medium esthetic
  430€
 • 43   sólo korunka high esthetic
  630€
 • 44   korunka ako súčasť mostíka - kovokeramická
  280€
 • 45   korunka ako súčasť mostíka - zirkonoxidová keramika
  380€
 • 46   celokeramická fazeta
  400€
 • 47   kompozitná inlay / onlay / overlay
  240€
 • 48   keramická inlay / onlay / overlay
  350€
 • 49   stiahnutie fixnej náhrady
  40€
 • 50   čap zo sklenených vlákien (FRC)
  20€
 • 51   IDS (immediate dentin sealing)
  50€
 • 52   provizórna živicová korunka zhotovená v ambulancii
  30€
 • 53   provizórna živicová korunka zhotovená v laboratóriu
  60€
 • 54   provizórna živicová korunka zhotovená v laboratóriu high esthetic
  100€
 • 55   alginátový odtlačok
  10€
 • 56   silikónový odtlačok
  20€
 • 57   nadstavba na implantát + korunka - low esthetic
  530€
 • 58   nadstavba na implantát + korunka - high esthetic
  780€
 • 59   zavedenie vhojovacieho valčeka
  40€
 • 60   zhotovenie a zavedenie individualizovaného vhojovacieho valčeka
  120€
 • 61   zhotovenie provizórnej korunky na implantát
  150€
 • 62   snímateľná náhrada nesená na implantátoch
  od 1800€

 

Endodoncia

 • 71   paliatívne endodontické ošetrenie
  od 100€
 • 72   endodontické ošetrenie v mikroskope jednoduché
  170€
 • 73   endodontické ošetrenie v mikroskope zložité
  200€
 • 74   endodontické ošetrenie v mikroskope komplikované
  240€
 • 75   reendodontické ošetrenie v mikroskope jednoduché
  220€
 • 76   reendodontické ošetrenie v mikroskope komplikované
  270€
 • 77   odstránenie zalomeného koreňového nástroja pomocou mikroskopu / bypass
  od 80€
 • 78   použitie MTA / TotalFill
  40€
 • 79   preendodontická / postendodontická dostavba
  40€
 • 80   odstránenie koreňového čapu
  od 40€

 

Stomatologická chirurgia

 • 81   injekčná anestézia
  10€
 • 82   incízia a drenáž rany
  20€
 • 83   kolagénový čap
  10€
 • 84   extrakcia trvalého zuba alebo koreňa
  od 60€
 • 85   chirurgická extrakcia
  120€
 • 86   Wassmundova plastika
  80€
 • 87   sutura
  10€
 • 88   gingivektómia
  30€
 • 91   zavedenie intraoseálneho implantátu (Straumann SLA / Ankylos)
  600€
 • 92   zavedenie intraoseálneho implantátu (Straumann SLActive)
  700€
 • 93   doplnenie kosti metódou sinus lift (vrátane materiálu a membrány)
  od 450€
 • 94   použitie augmentačného materiálu
  od 150€
 • 95   použitie kolagénovej membrány
  od 200€
 • 96   použitie nevstrebateľnej membrány s titanovou mriežkou (Cytoplast)
  od 320€
 • 97   titanový pin Botiss na prichytenie kolagénovej membrány
  10€
 • 98   titanový pin Meisinger na prichytenie kolagénovej membrány
  25€
 • 99   resekcia koreňového hrotu
  120€
 • 100   chirurgické predĺženie korunky zuba
  80€